IB en Sociale Vaardigheden
Ter ondersteuning van het werk van de Intern Begeleider is het mogelijk een aparte groep te vormen uit verschillende klassen. In overleg met leerkrachten en IB wordt uit de sociale spelmogelijkheden van de Dramatori voor deze groep een focus bepaald. Invalshoeken: weerbaarheid en durf, het je inleven in een ander via rollenspelen, het begrijpen en aanvaarden van regels en grenzen, spreken en luisteren in een groep.

Bel voor een voorgesprek met Maarten Sprenger 06 51 717840. Je kunt ook een bericht sturen via onderstaand formulier.