De onderlinge betrokkenheid van kinderen vergroten en daarbij een integratie van denken, voelen en handelen tot stand te brengen.


Dramatori als basis voor een gezonde groepsdynamiek

In de lessen wordt uit gegaan van de verschillende belevingen van de rollen in de verhalen en de aandacht die er voor elkaars invulling van een rol bestaat. De onderlinge betrokkenheid van de kinderen groeit hiermee. Verschillende sociale vaardigheden worden bij Dramatori geoefend:
* samenwerken
* naar elkaar luisteren
* elkaar laten uitspreken
* durven spreken voor en in een groep
* op elkaar reageren binnen en buiten een rol
Dit resulteert in het versterken van onderlinge banden en begrip.


Respect, vertaald naar aandacht voor elkaar en voor alles om je heen, vertrouwen in jezelf en een ander, creativiteit, spontaniteit en spelen met verhalen, zijn belangrijke waarden. Ook 'moral behaviour', je geestelijk weten te gedragen valt hieronder. Het kan in kleine dingen zitten: niet giechelen om een vreemde naam, iemand in een verhaal een andere richting laten inslaan, zonder dat klasgenoten hard 'fout' roepen. Of gewoon even niks zeggen. In deze context kunnen ook de stillere of minder taalvaardige kinderen goed aan bod komen.
Koning, Beer en Jager. Genade voor de beer, maar verbanning voor de jager. De jager laat zich niet kennen en vlucht.
Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.