Door het spelen met Dramatori komen andere competenties en intelligenties naar voren dan in het dagelijkse leren.

De Dramatori werpen voor de leerkracht vaak een nieuw licht op de kinderen van de klas.

Actief een verhaal gebruiken is voor kinderen een geweldige uitdaging, zowel individueel als sociaal. Het spelen van een verhaal versterkt de onderlinge band tussen de kinderen. In hun rol van verhaalpersonage leren de kinderen naar elkaar te luisteren. In dialogen wordt het creatief vermogen tot het voeren van gesprekken geoefend. Oplossingen voor problemen worden in verschillende varianten uitgespeeld. Er wordt gewerkt aan houding, woordenschat en verhaalbegrip.

Het is mogelijk om de Dramatori in te passen in de verschillende lesprogramma's voor levensbeschouwing of sociaal- emotionele vaardigheden zoals Leefstijl of Vreedzame school.


Werkvelden
Dramatori-lessen worden gebruikt in het kader van:

* samen doen: sociale cohesie en integratie
Kinderen leren luisteren naar elkaars ideeën op een vrije manier binnen duidelijke regels. Samen verhalen spelen begint bij respect, bij om de beurt praten. Werken aan 'samen doen' versterkt de onderlinge banden en het onderlinge begrip. Lees verder bij 'groepsdynamiek'.

* taalontwikkeling
De taalvaardigheid komt op verschillende manieren aan de orde in een Dramatori-les: spreken, luisteren, nieuwe woorden leren en direct gebruiken, leren omgaan met oorzaak en gevolg in een verhaal. Voor taalactiviteit, woordenschat en verhaalbegrip, kijk bij 'taalontwikkeling'.

* cultureel erfgoed
Werken met Dramatori brengt kinderen op een speelse wijze in contact met verschillende culturele achtergronden en verhalen. Lees hierover bij 'verhaalonderzoek'.

* identiteitsontwikkeling
Wat betekenen de verhalen uit de verschillende culturen en wat doe je er zelf mee? Welke rollen spreken je aan als kind? Zou je ook wel eens een andere rol willen uitproberen? Kijk onder identiteit.

Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.