Eindpresentatie
Een eindpresentatie maakt in principe geen onderdeel uit van de Dramatori. Wel kan er gekeken worden of er een openbare les voor ouders en familieleden kan volgen op de serie. Ook kan er een tentoonstelling met werkstukken, tekeningen en verhalen gemaakt worden naar aanleiding van de belevingen en ervaringen van de kinderen.

Is een dramatorispel theater?
Bij drama wordt van de kinderen een andere betrokkenheid gevraagd dan bij een theatervoorstelling. Dramatori richten zich niet op een publiek en zijn geen ‚performance’. Het spel in een Dramatoriles is in de eerste plaats een ervaring en vraagt geen expliciet naar buiten gerichte houding of vaardigheid. Iedereen kan deelnemen op zijn eigen manier. Deelnemen aan de les is geen ‚prestatie’ en applaus geven zal dus alleen eventueel aan het eind, voor allen tegelijk, worden gedaan. Wel is de uitwisseling een belangrijk onderdeel van de les. Hierin krijgen complimenten een plek en worden opvallende oplossingen, herkenning en andere bijzonderheden belicht.

Het komt voor dat de verhaal- en rolonderzoeken uit de Dramatori gebruikt worden in de aanloop naar een voorstelling of de presentatie van een theaterstuk. Er vindt dan een overgang plaats, die loopt van ‚onderzoeken’ naar ‚performance'. In een theaterstuk wordt immers toegewerkt naar een resultaat waarbij de rollen zijn vastgelegd.
Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.