Het spelmodel van Dramatori in het kort

Dramatori kent drie fasen: warming up, actie en uitwisseling. Per keer kunnen er variaties op dit basismodel gekozen worden, afhankelijk van wat zich in de groep aandient.

1. Warming up.
In de eerste fase worden de rollen verkend en wordt de setting van het verhaal uitgezocht, eventueel nadat er een algemene warming up heeft plaatsgevonden. In de warming-up komen alle kinderen uit de groep in beweging en aan bod. Het kan ook goed zijn dat het verhaal vooraf verteld wordt in ongeveer 15 min. Dan vervalt de algemene warming up.

2.
In de actie worden scenes uit het verhaal gespeeld, op basis van de interesses van de kinderen. Een scene kan door verschillende kinderen op verschillende manieren uitgewerkt worden. De regisseur laat rollen wisselen of dubbelen. Er wordt samen actief gezocht gezocht naar de gevolgen van een bepaalde handeling of keuze. Het verhaal kan hier geheel nieuwe wendingen krijgen. De kinderen worden uitgedaagd met hun eigen interpretaties te komen en die uit te spelen.

3. In de uitwisseling krijgt iedereen kort de gelegenheid te vertellen wat hij of zij ervaren heeft. Allereerst krijgen daarvoor de spelers de gelegenheid, daarna de dubbels en tenslotte de kring (het publiek).

Voor de verwerking is het goed het verhaal later in de klas nog een keer te lezen of vertellen, eventueel gevolgd door reflekties van de kinderen.
Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.
Dramatori wordt gespeeld in een groep onder leiding van een leerkracht, of met een regisseur, op basis van een verhaal dat de kinderen al eerder gehoord hebben. De thematiek, geschiktheid of bruikbaarheid van het verhaal kan samen met de kinderen bepaald worden.
Uit: Djinn El Behari. De Djinn van de Zee neemt als straf de jaloerse nicht en haar man mee naar de andere kant van de wereld.