Creatieve taalvorming in een uitdagende spelmatige context


Taalactiviteit, woordenschat en verhaalbegrip

De taalontwikkeling van kinderen heeft baat bij lichamelijke activiteiten. Leren door te lezen en te schrijven op een stoel aan een tafel is niet voldoende. Pas door iets lijfelijk te doen wordt het geleerde een ervaring. Dramatori spelen zich af in de ruimte, taal wordt actief. Het gebruik van Dramatori is bovendien een mooie terugkoppeling: zien wat er van een verhaal begrepen wordt en er variaties en aanvullingen op maken.

Woordenschatproblemen kunnen zorgen voor 'ruis' in het begrip van een verhaal. Maar het zoeken naar synoniemen en andere verduidelijkingen levert vaak een goede taaloefening op. Woordenschatverrijking is dan ook een impliciet doel van de Dramatori.
Net zoals het stimuleren van de taal-ontwikkeling in het algemeen. Dat gebeurt door stil te staan bij begrippen die niet zomaar met een bijzin te verduidelijken zijn, bij woorden waar geen plaatje bij past - maar eerder een theater- of filmscene -, of bij woorden die vooral door het doen tot hun recht komen. Ervaringen worden op deze wijze gekoppeld aan de mentale ontwikkeling van het kind.

Verhaalbegrip in dit verband betekent het onderzoeken van oorzaak en gevolg, het ‚voor’ en ‚na’ van een gebeurtenis, van logica in een verhaallijn, van konteksten, van gedrag. Door het samen te spelen, samen uit te proberen, krijgt de betekenis van een actie gestalte. Kinderen brengen samen met elkaar detail aan in de overlevering van betekenissen.Onderhandelen over de prijs van de koopwaar, met steeds meer plezier. En of er nu uiteindelijk ook echt betaald wordt?
Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.